S Y A Z W A N I T Y P I N G
Follow here


SENSOR PENGESAN ON Friday, June 9, 2017 AT 9:50 AM
MIKROFON


 • Berfungsi untuk menerima gelombang bunyi dan menukarkannya kepada gelombang elektrik. 
 • Terdapat tranduser yang menukarkan bentuk gelombang bunyi kepada tenaga elektrik. 
 • Penguat meninggikan tenaga elektrik dan terus ke pembesar suara. 


Gambarajahh mikrofon 

PROSEDUR PEMERIKSAAN

 • Mengesan simpton 

Didapati LED pada mikrofon tidak bernyala dan tiada keluaran bunyi.

 • Mengukur kerintangan dalam litar 

Cara ini dibuat untuk komponen yang boleh ditentukan kerintangannya seperti rintangan, diod, transistor dan sebagainya. Beberapa ketentuan harus diperhatikan apabila membuat pengukuran kerintangan antara komponen dalam litar.

 • Mengukur voltan 

Teknik mengukur voltan dibuat sesudah kita mengetahui bahagian kerosakan. Voltan yang mula-mula sekali yang perlu diketahui ialah bekalan ke bahagian tersebut.

 • Mengesan dengan cara fizikal 

Mengesan cara fizikal melibatkan beberapa jenis deria yang kita gunakan, di antaranya ialah deria pandang/lihat , dengar, hidu, dan rasa/sentuh.

 • Pandang 

Apabila kawasan atau bahagian yang disyaki telah rosak diketahui, sebelum membuat ujian-ujian lain, kita kesan dengan memerhatikan komponen atau papan litar tercetak sekitar bahagian sama ada baik atau terbakar, longgar, patah dan sebagainya.

 • Dengar dan Hidu 

Kadang-kadang komponen yang terbakar tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi ia kedengaran atau terbau.

 • Rasa 

Kita boleh mengesan dengan rasa komponen yang terlampau panas .

PROSEDUR PENJAGAAN

 • Jauhkan mikrofon daripada punca magnet. 
 • Elakkan mengetuk dan meniup mikrofon. 
 • Keluarkan bateri daripada mikrofon jika tidak digunakan. 
 • Dilarang mengendalikannya di tempat yang atau berair. 

PENGGUNAAN ALAT DAN PERKAKASAN PENGUKURAN

 • Meter pelbagai 


 • Osiloskop 


PENGGUNAANYA


 • Hidraulik 


Pengatur tekanan 

 • Pneumatik 


Suis penghad 

Silinder

Labels:
Older Post | Newer Post