S Y A Z W A N I T Y P I N G
Follow here


HIDRAULIK INJAP TERTUTUP ON Friday, June 9, 2017 AT 9:27 AM
GAMBARAJAH BLOK KOMPONENSIMBOL ISO DAN SIMBOL Huruf 
 Port 
Udara dari bekalan 
Udara dilepaskan keluar
A B 
 Aliran udara biasa

FUNGSI INJAP TERTUTUP

Injap pusat tertutup berfungsi untuk menghalan aliran minyak dari pam. Pam akan berhenti semasa injap kawalan arah berada dalam keadaan neutral. Injap kawalan arah akan menghalang aliran minyak dari pam. Ianya akan menyebabkan pam hidraulik berhenti dari mengepam minyak. Pam akan dimatikan dengan memutuskan bekalan arus ke motor yang memusingkan pam. Suis tersebut dikawal oleh tekanan minyak. 

KEGUNAAN INJAP TERTUTUP

  • Mengawal silinder 1 tindakan 
  • Mengawal silinder 2 tindakan 
  • Digunakan dalam sisitem pam air

Labels:
Older Post | Newer Post