S Y A Z W A N I T Y P I N G
Follow here


GATE TURN OFF THYRISTOR ON Thursday, June 8, 2017 AT 2:34 PM

 • Gate turn – off thyristor (GTO) merupakan komponen elektronik kuasa 3 tamatan. 
 • GTO tergolong dalam keluarga tiristor. 
 • The Gate turn off thyristor (GTO) is a four layer PNPN power semiconductor switching device that can be turned on by a short pulse of gate current and can be turned off by a reverse gate pulse. 
 • This reverse gate current amplitude is dependent on the anode current to be turned off. 
 • There is no need for an external commutation circuit to turn it off. 
 • GTO mempunyai kemampuan kawalan penuh untuk keadaan ON dan OFF dengan kawalan pada getnya. Berbeza dengan SCR yang kawalan pada get yang hanya bolehkan SCR keadaan ON.
 • Peranti dihidupkan oleh arus get positif dan ia dimatikan oleh gate voltan katod negatif.

Seperti yang ditunjukkan Simbol mempunyai tiga terminal iaitu Anod (A), katod (K) dan Gate (G).

Seperti yang ditunjukkan binaan mempunyai tiga terminal iaitu Anod (A), katod (K) dan Gate (G).Seperti yang ditunjukkan binaan mempunyai tiga terminal iaitu Anod (A), katod (K) dan Gate (G).


Seperti yang ditunjukkan litar semasa mempunyai tiga terminal iaitu Anod (A), katod (K) dan Gate (G).


Jenis-Jenis Gate Turn Off


Terdapat dua jenis GTO

 • 1. Asymmetrical 
 • 2. Symmetrical 


Asymmetrical 

 • Tiristor yang mempunyai pengaliran terhad dalam arah balikan untuk mendapatkan peningkatan kelajuan pensuisan dan kejatuhan voltan hadapan yang rendah.
 • Jenis ini biasa dapat dipasaran .
 • Biasa digunakan bersama DIOD anti-selari. 
 • Ia digunakan dalam Voltan Fed Converters.


Symmetrical

 •  Mempunyai keupayaan menyekat hadapan dan balikan yang sama.
Lengkung Ciri iv


Ciri-Ciri Gate Turn Off

 • GTO boleh dihidupkan dengan memberi denyut positif pada kaki get. 
 • GTO akan terus berfungsi walaupun tanpa denyut positif. 
 • GTO boleh dimatikan dengan memberi denyutan negative pada kaki get dan ini menyebabkan Ig negative mengalir dalam jumlah yang banyak. 
 • Ig negatif ini akan mengalir dalam beberapa mikrosaat sahaja.kedua-dua keadaan ini dikawal oleh arus get (IG). 
 • Apabila ig mencapai nilai maksimum, arus pada anod mula mengalami kejatuhan manakala voltan, VAK yang melalui peranti ini mula meningkat. Keadaan ini boleh dilihat pada ciri-ciri i-v
Kebaikkan Gto

Matlamat reka bentuk utama peranti GTO adalah untuk mencapai cepat mematikan masa dan giliran semasa yang tinggi keupayaan kira dan untuk memastikan kawasan operasi selamat semasa mematikan. Giliran GTO ini off berlaku dengan penyingkiran lubang berlebihan dalam kawasan tapak katod dengan menterbalikkan arus yang melalui terminal gate. Bandingkan dengan BJT GTO mempunyai kelebihan berikut:
 • Tinggi keupayaan menyekat voltan 
 • Daya keupayaan yang tinggu 
 • mempamerkan arus get rendah 
 • pusingan yang cekap dan cepat off 
 • keupayaan dv / dt lebih baik statik dan dinamik
Applikasi Get Turn Off

 • GTO juga berfungsi seperti SCR yang digunakan pensuisan kuasa dalam sistem pengawal kuasa tinggi. Ia mempunyai bebera kelebihan jika dibandingkan dengan SCR.

Labels:
Older Post | Newer Post