S Y A Z W A N I T Y P I N G
Follow here


PENGENALAN PENGAWAL LOGIK BOLEHATURCARA (PLC) ON Thursday, June 8, 2017 AT 12:18 PM
PLC (Programmable Logic Controller) adalah suatu komputer industri yang digunakan untuk pengendalian suatu proses atau mesin. Prinsip kerja secara garis besar dibagi menjadi tiga hal iaitu 

Input Scanning : menerima masukan (input) dari input device (mis. Switch, sensor ), Processing : mengevaluasinya berdasarkan program yang tersimpan di dalamnya lalu Output Scanning : menghasilkan keluaran (output) untuk menggerakkan perangkat keluaran (output device). 

Penggunaan PLC di industri dimaksudkan untuk menggantikan penggunaan rangkaian relay dan timer. Keuntungan penggunaan PLC antara lain : 
  • Tidak banyak memakan tempat. 
  • Disipasi daya yang cukup kecil dibanding dengan relay yang perlu energi tambahan untuk menggerakannya. 
  • Fleksibilitas yang sangat tinggi. PLC dapat digunakan untuk banyak penerapan. 
  • Perubahan urutan kerja/program dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu mengubah koneksi kabel. 
  • Memori dapat diperbesar sehingga dapat digunakan untuk aplikasi yang sangat kompleks. 
  • Network system memungkinkan kendali antar lebih dari satu PLC secara integreted dan bisa bersifat informatif. 
Secara umum PLC dibagi menjadi tiga bagian yaitu modul input, CPU dan modul output. Modul Input dipakai sebagai alat penghubung antara input device (sensor, switch, push button, dan lain-lain) dengan CPU. Sedangkan output modul untuk penghubung antara CPU dengan output device, yaitu suatu peralatan yang dijalankan / dikontrol oleh PLC. Alat yang termasuk output device antara lain : motor, solenoid, lampu, relay ataupun suatu alat pengendali (controller) yang lain. Modul input dan output ini disebut juga bagian I/O (Input / Output). Pada PLC yang bersifat moduler, bagian ini dapat dilepas. Sedangkan pada PLC yang tidak moduler, bagian ini menjadi satu dengan PLC itu sendiri. CPU merupakan jantung PLC, tempat pemrosesan data input dan pengolahan perintah ke output sesuai dengan program yang ada. 

PENGENALAN KEPADA PLC 

Pengawal logik bolehaturcara(plc) ialah satu sistem kawalan automatik yang boleh diatur cara melalui sejenis peranti.Plc boleh dianggap seperti komputer khusus yang boleh berfungsi untuk melaksanakan pelbagai jenis tugas secara automatik.contohnya,di kilang pembinaan kereta,plc yang mengatur cara proses penyediaan secara jujukan iatu mengangkat bahagian kereta yang berat,memasang pintu,mengimpal,mengecat dan menjalankan proses seterusnya sebelum sebuah kereta siap sepenuhnya untuk dipasarkan. 

RUJUKAN
  
BUKU TEKS APLIKASI M/S 175 
http://madajimmy.com/artikel/tutorial/13-pengenalan-plc.html ,11.20,13.7.2012 .

Labels:
Older Post | Newer Post